Skip to content
C

ctu-elections

Volební aplikace ČVUT

Obecné požadavky na infrastrukturu

 • Minimální požadavky na VM
  • 2vCPU
  • 4 GB RAM
  • 10 GB HDD
 • Aplikační požadavky potřebné pro správný chod aplikace
  • nginx + Shibboleth SP
  • PHP 7.2 (fpm)
  • PostgreSQL 10
 • Další požadavky
  • Zašifrovaný oddíl na HDD, kde jsou umístěna data z databáze

Autorizační požadavky

 • OAuth 2
 • Shibboleth

Správa autorizačního serveru

Pro účely ověření aplikace při stahování dat z UsermapAPI je použit autorizační server ČVUT. Údaje o aplikaci (OAuth2.url, OAuth2.clientId a OAuth2.clientSecret) je nutné nastavit pro každé nasazení aplikace v souborech App/Config/config.<env>.neon, kde env je prostředí aplikace.