Commit a939b761 authored by Tomáš Kalvoda's avatar Tomáš Kalvoda 👹
Browse files

Remove a comment.

parent 7f7d8c13
Pipeline #131174 failed with stage
in 3 minutes and 17 seconds
......@@ -158,7 +158,6 @@ Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Duis
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Aliquam erat volutpat. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo.\footnote{Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.} Etiam dictum tincidunt diam. In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero. Nulla est. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Duis aute irure dolor in reprehenderit in \mintinline{C}{#include<stdio.h>} voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
\begin{listing}
% [caption={~},label=list:8-6,captionpos=t,float,abovecaptionskip=-\medskipamount,belowcaptionskip=\medskipamount,language=C]
\caption{Zbytečný kód}
\begin{minted}{C}
#include<stdio.h>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment