Z

zdenek-muzika-bp

Projekt pro bakalářskou práci: Řídicí jednotka pro vzdálenou správu domácnosti s ESP32, Zdeněk Muzika, 2022, Vedoucí: Ing. Pavel Kubalík, Ph.D