Skip to content

Golf Town

Ján Chudý requested to merge town_layout into develop

Finálne pozície budóv, mesto do veľkej miery hotové. Magnátova rezidencia bola presunutá do samostatnej unity Scény a na novú lokáciu.

Prosím nemazať branch town_layout po merge.

Merge request reports