Skip to content

Island downsacle

Ján Chudý requested to merge island_downsacle into develop

Zmenšil som veľkosť ostrova aby lepšie odpovedala používaným assetom. Musel som ale odstrániť vegetáciu, pretože downscale spôsobil, že sa všetky vzdialenosti medzi objektami zmenšil a všetko bolo strašne husté. Bude sa musieť vytvoriť nová vegetácia a ostrov bude ale chcieť ďalšie úpravy (úprava pobrežia, skalnatý útes, textúrovanie).

Testovaním som zistil že stromy umiestnené brushom (Paint Trees) asi správne nemenia mesh podľa LOD. Tráva tento problém nemá. Je možné že stromy budeme musieť umiestňovať ako jednotlivé prefabs aby fungovali správne.

Merge request reports