Skip to content

Paths and oil rigs to develop.

Anna Moudrá requested to merge terrain into develop

Commit: "Added trails, cliff behind church and extended rock wall - now made of prefabs. Added 4 oil towers."

V nové větvi je upravený terén ve scéně World. Přidala jsem novou scénu Towers, kde jsou napozicované 4 ropné věže. V assetech jsem přidělala nějaké nové textury tak ty pak asi budou někde uložené i v Terrain Data možná. Větev můžeme zničit, udělám si kdyztak potom novou :).

Merge request reports