Skip to content

Horse animations

Viktor Káčer requested to merge HorseAnimations into develop

Vymieňam prefab koňa za prefab koňa s animáciami, snáď to bude fungovať a nepokazil som tam niečo. Tento merge je potrebné viac skontrolovať, lebo s animáciami som ešte nerobil, tak neviem čo a ako.

Merge request reports