Skip to content

Unity Scenes

Ján Chudý requested to merge unity_scenes into develop

Pridal som scény v ktorých sa môže začať pracovať. Upravil som preset Store a Saloonu (hlavne tie dvere v saloone som vymenil).

Edited by Ján Chudý

Merge request reports