Skip to content

Animation playback in dialogue

Viktor Káčer requested to merge TalkingScriptAndAnimations into develop

Pridávam tú somarinu, že ak začnete s niekým konverzáciu, tak sa u neho pustí jedna zo 6 animácii rozprávania. Nie je to extra responsive, pretože sa musí počkať kým sa skončí predošlá animácia, no nepodarilo sa mi to vyriešiť a na ďalšie zisťovanie času niet.

Merge request reports