Skip to content

Terrain

Anna Moudrá requested to merge terrain into develop

Terrain vetev obsahuje ve scene World upraveny kopec s kostelem, most na mensi ostruvek, a zasypanou zeleznicni drahu se stanici.

Merge request reports