Skip to content

RTE: Fix parsing of Alphabet Symbol

Tomáš Pecka requested to merge rteParseFix into master

Moc si nejsem jistý jak dostat z template argumentu RankType číslo a zda je tedy tohle validní. Je předpokládáno nějaké rozhraní?

Merge request reports