Skip to content

Binder

Jan Peřina requested to merge (removed):binder into master

Zdravím,

přidal jsem requirements.txt, pro vytvoření binderu je ještě třeba přepnout repozitář na public a vytvořit binder link na https://mybinder.org/, kam stačí vložit url repozitáře a zvolit možnost git repository.

Web vygeneruje link, který každému vytvoří vlastní jupyter lab, ve kterém může pouštět notebooky nezávisle na ostatních.

Výsledek vypadá takto: image

Kromě linku je tam možnost vygenerovat "badge" do readme.

Merge request reports